NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen

På kommunehuset i Vegårshei sentrum (Myra) er sosialkontor, flyktningtjenesten, barnevern og psykiatri samlokalisert med tidligere NAV.  

Leder kommunens enhet for NAV/barnevern/oppfølging og flyktningtjenester er Trond Fjell.

De tjenestene du finner beskrevet i menyen til venstre, er kommunale tjenester og ytelser. I tillegg yter NAV en rekke statlige som er beskrevet på NAV sine nettsider. Klikk på NAV sine linkene for de foskjellige tjenestene:

- arbeidsavklaringspenger
- barnebidrag
- barnetrygd
- dagpenger
- engangsstønad ved fødsel og adopsjon
- enslig mor eller far
- kontantstøtte til småbarnforeldre
- omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom
- svangerskap, fødsel og adopsjon
- sykepenger til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere
- uførepensjonister tilbake i arbeid
- ventelønn

- skjemaer fra NAV

Logo - NAV  - Klikk for stort bilde

Sist endret 26.01.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

NAV Sentralbord ,

Telefon :55 55 33 33
E-post :
Hjemmeside (1)
Login for redigering Login for redigering