Dagny Herlofsen Hansens legat

Midler fra Dagny Herlofsen Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust - Agder kan søkes av enkeltpersoner fast bosatt i Aust-Agder, som er under 50 år. Frist for å søke midler er 27. februar 2018.

Midler kan søkes av enkeltpersoner fast bosatt i Aust-Agder, som er under 50 år. Alder, bosted, omsøkt beløp og kontonummer må oppgis. Av legatets betegnelse fremgår at målgruppen avgrenses til fysisk handikappede bosatt i Aust-Agder. 

Se full utlysningstekst på fylkesmannen i Aust - og Vest Agder sine nettsider.

 

 

isblomster - Klikk for stort bilde

Sist endret 04.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering