Forhåndsvarsling: endring reguleringsplan Sentrum

I henhold til pbl. § 12-8 varsles det om mindre endring av reguleringsplan Vegårshei Sentrum. Det foreslås omregulering av 130m2 areal fra bolig- til tjenesteytingsformål (forsamlingslokale) i forbindelse med Guds Menighet sine utbyggingsplaner. Frist for evt. merknader er 7. april 2017.

Før det fattes vedtak, har kommunen bestemt å sende ut en forhåndsvarsling om den foreslåtte endringen til eventuelle berørte parter i området. Evt. merknader til dette forslaget må være kommunen i hende før 7. april 2017.

Varslingsbrev som er sendt ut til naboer og instanser (klikk på denne linken) (PDF, 605 kB) gir mer informasjon om foreslått endring.

Eventuelle merknader om denne endringen merkes med ‘2017/218’ og sendes innen 7. april 2017 til post@vegarshei.kommune.no eller per post til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

Planutvalget behandler saken i sitt møte den 2. mai.

forsamlingshus - Klikk for stort bilde

Sist endret 16.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering