Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser kan søke om støtte via Bufdir. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfrist: 8. desember 2017.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kontaktperson i Vegårshei kommune er Gunn Karin Songedal.

Mer informasjon om tilskuddordningen og søknadsskjemaet ligger her (klikk på linken).

barnefattigdom - Klikk for stort bilde

Sist endret 06.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Gunn Karin Songedal

Psykiatrisk sykepleier / ruskonsulent
Telefon :37 17 02 71
Mobil :908 33 804
E-post :veggun@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering