Plan for bredbåndsutbygging

Vegårshei kommune har et ambisiøst mål om bredbåndstilbud til alle kommunens innbyggere. De tre siste årene har kommunen fått nærmere 2 mill i tilskudd til utbygging av fiber på Ubergsmoen, Fjordbygda, Romundstad/Haukenes og til Espeland og Langøya kretser. Vi vil også i 2017 søke om tilskudd, til videre utbygging av bredbånd i kommunen. 

Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), administrerer i samarbeid med fylkeskommunene en ordning med tilskudd til bredbåndsutbygging. Kommuner kan søke støtte til utbygging der det er dårlig bredbåndstilbud og de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut.

Ved valg av områder å søke støtte til har kommunen tatt utgangspunkt i kriteriene Nkom legger til grunn for sin vurdering, som er:

  1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet (> 4 Mbit/s)
  2. Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
  3. Lokal medfinansiering
  4. Plan for bærekraftig drift etter utbygging
  5. Utbedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Betydning for lokal samfunnsutvikling og verdiskapning

For 2017 planlegges det å søke midler for følgende områder:

Nærestad og Taxerås kretser

Det kan bli gjort justeringer av områdene for å ha mulighet til å nå opp i søknadsprosessen, men dette er vår primære målsetting.

Det er fiberkomiteen nedsatt av kommunestyret (Kirsten Helen Myren, Jan Terje Lindtveit, Steinar Sunde og Helge Sines (sekretær) som i samråd med DDA (Det Digitale Agder) har kommet fram til at det er størst mulighet for tilskudd ved å søke på disse prosjektene, i forhold til andre områder med bedre dekning og færre husstander.

Formannskapet har også gitt sin tilslutning til denne prioriteringen. DDA koordinerer søknadsprosessen på vegne av kommunene og fylkene. Andre områder kan også bli vurdert.

For nærmere informasjon kontakt ordfører Kirsten Helen Myren på mail: vegkhm@vegarshei.kommune.noller eller tlf: 916 29 046

Denne høringen kunngjøres kun på kommunes hjemmeside.

Interesserte oppfordres til å gi innspill på hvilke områder som bør prioriteres.

Frist for innspill: snarest og senest 20. april.
Innspill kan merkes "innspill fiberutbygging" og sendes på e-post til postmottak@vegarshei.kommune.no

 fiber - Klikk for stort bilde

Sist endret 16.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering