Søke barnehage eller SFO plass? Frist 1. mars

Alle som vil søke om ny eller endre gjeldende avtale om barnehageplass for 2017 - 2018, må søke før 1. mars 2017. Alle som skal søke om SFO plass for 2017 - 2018 må søke innen 1. mars.

Samordnet opptak barnehager 2017-2018

Barnehagene i Vegårshei har felles hovedopptak. Alle som vil søke om ny barnehageplass eller vil endre gjeldende avtale fra august 2017 må benytte elektronisk søknadsskjema.

- Opptak nye barn.
- Endring av oppholds tilbud / overføring til annen barnehage

Rett til barnehageplass:

Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få plass i barnehage fra august måned.

Barn som fyller ett år i september eller oktober, har rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barnehageplass. Denne retten skal tre i kraft i 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Etter all sannsynlighet vil Stortinget fatte et slikt vedtak i løpet av våren 2017.

Barn med rett til plass / ev. utvidet rett til plass dvs. barn født i november 2016, må være bosatt i Vegårshei kommune, og ha søkt innen fristen til hovedopptak.

Barn som ikke har rett til plass kan også søke. Plass tildeles ved ledig kapasitet.


• Ljøstadsaga barnehage tlf. 37 16 96 47
• Dyrebo Gårdsbarnehage tlf. 37 16 96 49
• Vegårshei barnehage avd. Myra tlf. 37 16 95 14
• Vegårshei barnehage avd. Blåbærtua, Ubergsmoen tlf. 37 16 84 00

Mer informasjon om barnehageopptaket (PDF, 105 kB)
  
Barn og foresattes personnummer må oppgis ved utfylling av søknad. Er det behov for hjelp til utfyllinga av skjema, ta kontakt med kommunens sentralbord eller barnehagene.

Søknadsskjema barnehageplass 2017/18

Gjelder kun for oppstart etter 01.08.2017.

Samordnet opptak SFO 2017/2018

SFO er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Les mer om SFO tilbudet.

Søknadsskjema SFO

 

Søknadsfrist for begge opptak er 1. mars 2017.     

 

Malte barnehender  - Klikk for stort bildeMalte barnehender

Sist endret 24.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering