Telerestriksjoner

Det kan bli innført restriksjoner på enkelte kommunale veier og veistrekninger i Vegårshei kommune. Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. 


 

Med hjemmel i vegtrafikklovens paragraf 7 har enhet for teknisk drift den 17.03.2017 gjort følgende vedtak:

Etter hvert som teleløsningen utvikler seg kan det bli innført restriksjoner på enkelte kommunale veier og veistrekninger i Vegårshei kommune. Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. 

Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir oppsatt på den enkelte vei og gjelder inntil skiltene blir fjernet. 

Nærmere informasjon gis ved enhet for teknisk drift.

Vektkontroller kan påregnes.

For buss i rute, renovasjonsbiler, forbiler, dyretransport, kommunalt eller privat innleid vegvedlikeholdsmateriell og utrykningskjøretøy gis generell dispensasjon for kjøring med inntil 8 tonn aksellast på veier som i teleløsningsperioden har redusert aksellast til 6 tonn eller lavere.

Dispensasjonsmyndighet er tillagt Statens vegvesen.  

 

telerestriksjoner - Klikk for stort bilde

Sist endret 17.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering