Totalforbud og inndragelse av dispensasjoner

Det er fortsatt STOR skogbrannfare! På grunn av den ekstreme tørken besluttet brannsjefene på Agder 9. juli å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift.

Det er lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå.

I Aust-Agder oppheves dispensasjonene umiddelbart.

Vi minner om innført totalforbud 4. juli mot aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder ( Aust- og Vest-Agder).

Østre Agder brannvesen har lagt et innlegg på facebook med utfyllende informasjon om hvorfor det innføres restriksjoner.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Totalforbud

På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

GRILLE?

Det er tillatt å benytte gassgrill i egen hage. Også kulegrill med briketter er akseptert i egen hage, men da må man passe på at dette ikke står på en plen, e.l., og har lett tilgang til slokkevann. Bruk av engangsgrill, griller med kull, bålpanner, etc. er ikke tillatt fordi gnister og glør lar seg spre med vinden fra slike innretninger.

Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider. Forbudet er hjemlet i «Forskrift om brannforebygging § 3».

(Eventuell søknad om dispensasjon på arbeid i skog og annen utmark må tas opp med lokalt brannvesen.)
NB!  9. juli bestemte brannsjefene på Agder å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette gjelder inntil ny beskjed blir gitt.


Dag Svindseth  Østre Agder Brannvesen (ØABV) Tlf: 47 60 05 76  Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli

 

bål - Klikk for stort bilde

Sist endret 10.07.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering