Vanningsrestriksjoner Myra

For å ivareta slokkevannsreservene må vi iverksette vanningsrestriksjoner for Myra vannverk fra og med 01.06.18.

Abonnentene har følgende vanningstider:

  • Fra Myrakrysset mot Akland: mandag og torsdag
  • Fra Myrakrysset mot Moland (inkl. hele boligfeltet Djuptjennhaugen ): tirsdag og fredag
  • Fra Myrakrysset mot Ubergsmoen: onsdag og lørdag

For best mulig vanningseffekt tillates det kun vanning mellom kl 18.00 – 24.00 og kun en spreder per abonnent.

Restriksjonene innføres blant annet for å få best mulig utnyttelse av det vannet som leveres. Dette oppnås absolutt best på kveldstid. Ved uregulert vanning har Myra vannverk ikke kapasitet til å holde ønskelig slokkevannsreserver i høydebassenget.                                                                                                         

Enhet for teknisk drift

vann - Klikk for stort bildevann

Sist endret 04.06.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering