Vedtak endring reguleringsplan Mauråsen

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 har planutvalget den 8.5.2018 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for Mauråsen slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 11.04.2018).

Bakgrunn og foreslåtte endringer

I forbindelse med behandling av sak 63/17: Djuptjennhaugen IV boligfelt – Tomtepriser

i formannskapsmøtet den 28.11.2017, har administrasjonen foretatt en gjennomgang av bestemmelsene i alle kommunale boligfelt vedr.: utnyttelsesgrad, taktype, mm. Etter en gjennomgang foreslås disse endringene av reguleringsbestemmelser for boligtomter i Mauråsen:

1. Fjerning krav om møneretning

2. Fjerning krav om maks. gesimshøyde

3. Prosent tillatt bebygd areal % BYA = 25 %, inklusiv parkering på terreng

endres til:

Prosent tillatt bebygd areal % BYA = 30 %, eksklusiv parkering på terreng

4. Tilføye krav om ekstra parkeringsplasser ved 2-mannsboliger

Hensikten med de foreslåtte endringene er å sette færre begrensinger / krav på tomteutnyttelse uten at dette har store negative konsekvenser for omgivelsen og planen. 

Beboere i dette området er varslet om denne endringen tidligere.

Klikk her for reviderte (og vedtatte) bestemmelser (PDF, 369 kB)

P1330658 - Klikk for stort bilde

Sist endret 09.05.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering