Vedtak: endring reguleringsplan Sentrum

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum (område Forsamlingshuset).

Den 16.03.2017 er det i henhold til pbl. § 12-8 varslet om endring av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum. Frist for å komme med tilbakemelding / innspill gikk ut den 07. april 2017.

Saken ble behandlet og vedtatt av planutvalget i plansak PS-21/17 den 02.05.2017.
 

Melding om vedtak sendt ut til naboer / berørte parter den 3.5.2017 (PDF, 252 kB)

Varslingsbrev som er sendt ut til naboer og instanser (klikk på denne linken) (PDF, 605 kB) gir mer informasjon om endringen.

Vedtatt plankart (PDF, 2 MB)


Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man har mottatt underretning om vedtaket.

En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no

eller til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

forsamlingshus - Klikk for stort bilde

Sist endret 03.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering