Vedtak endring reguleringsplan Ubergsmoen

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 har planutvalget den 8.5.2018 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for Ubergsmoen slik det fremgår av reviderte planbestemmelser (datert 11.04.2018). Endringene gjelder for boligområdene Grasåslia og Tangheia.

Bakgrunn og foreslåtte endringer

I forbindelse med behandling av sak 63/17: Djuptjennhaugen IV boligfelt – Tomtepriser

i formannskapsmøtet den 28.11.2017, har administrasjonen foretatt en gjennomgang av bestemmelsene i alle kommunale boligfelt vedr.: utnyttelsesgrad, taktype, mm. Etter en gjennomgang foreslås disse endringene av reguleringsbestemmelser for boligtomter i Grasåslia og Tangheia:

1. Fjerning krav om taktype: per i dag er det krav til saltak, valmtak eller pulttak.

2. Prosent tillatt bebygd areal % BYA = 25 %, eksklusiv parkering på terreng

endres til:

Prosent tillatt bebygd areal % BYA = 30 %, eksklusiv parkering på terreng

Hensikt med de foreslåtte endringene er å øke maksimal tillatt utnyttelsesgrad på tomtene, slik at tomteeiere kan bygge mer/større enn i dag. Krav om taktype foreslås fjernet på grunn av at det kan tillates å bygge andre taktyper enn de tradisjonelle taktypene som for eksempel saltak.

Alle beboere på Grasåslia og Tangheia er varslet tidligere.

Bestemmelsene (etter endringen) ligger her (klikk på linken). (PDF, 2 MB)

image4.JPG - Klikk for stort bilde

Sist endret 09.05.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering