Vedtatt: endring Djuptjennhaugen IV

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei sentrum (nytt boligområde på Djuptjennhaugen IV). Vedtak er fattet av planutvalget i plansak PS-26/17 den 06.06.2017

Reguleringsplan for Vegårshei Sentrum er justert i forbindelse med utbygging av veier og tomter i nytt boligfelt Djuptjennhaugen IV.

Den 15.05.2017 er det i henhold til pbl. § 12-8 varslet om endring av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum. Frist for å komme med tilbakemelding / innspill gikk ut den 2. juni 2017.

Vedtatte endringer omtales i varslingsbrevet (klikk her). (PDF, 566 kB)

Justert plankart etter endringer (PDF, 3 MB)

Justerte planbestemmelser etter endringer (rød tekst i dokumentet er endret) (PDF, 484 kB)

 

Tilbakemelding Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (PDF, 160 kB)

Tilbakemelding Aust-Agder Fylkeskommune (PDF, 351 kB)

Tilbakemelding RTA (PDF, 241 kB)

 

Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man har mottatt underretning om vedtaket.

En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no

eller til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

Djuptjennhaugen  - Klikk for stort bilde

Sist endret 08.06.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering