Vedtatt: endring Reguleringsplan Sentrum

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-14 har planutvalget i plansak PS-35/17 den 28.11.2017 vedtatt mindre endring / utvidelse av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum.

I forbindelse med utbyggingsplaner på tomt med gnr/bnr 43/125 på Vegårshei sentrum, har Vegårshei Bygg AS søkt om endring (utvidelse) av reguleringsplan for Vegårshei sentrum.

Denne saken ble behandlet av planutvalget i plansak PS-35/17 den 28.11.2017 og følgende vedtak ble fattet:

Vedtak
Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-14 vedtas mindre endring av Reguleringsplan for Vegårshei Sentrum slik det fremgår av revidert plankart (datert 13.11.2017) og reviderte reguleringsbestemmelser (datert 13.11.2017).

Forhåndsvarsling og saksdokumenter
Den 14.09.2017 er det i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-8 varslet om endring av reguleringsplan for Vegårshei Sentrum. Frist for å komme med tilbakemelding / innspill gikk ut den 6. oktober 2017.

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man har mottatt underretning om vedtaket.

En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no

eller per post til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

Relevante dokumenter

- Saksframlegg: Behandling i planutvalget (PDF, 300 kB)

- Vedtatte planbestemmelser (datert 13.11.17, vedtatt 28.11.17) (PDF, 501 kB)

Vedtatt plankart (datert 13.11.17, vedtatt 28.11.17) (PDF, 7 MB)

 

utvidelse Sør - Klikk for stort bilde

Sist endret 28.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering