Velkommen til nytt skoleår!

Første skoledag, torsdag den 17. august, møtes alle på fotballbanen bak skolen kl. 9.00. I løpet av sommeren har rivningsarbeidet av den gamle gymsalen startet og derfor er det viktig å lese denne informasjonen....

Til elever og foresatte ved Vegårshei skule

Velkommen til nytt skoleår. Jeg håper det har vært en god sommer ferie for alle, og at dere er klare for oppstart torsdag 17. august kl. 9.00. For å få plass til alle elevene til felles samling, møtes alle på fotballbanen bak skolen.

I løpet av sommeren har rivningsarbeidet av den gamle gymsalen startet, og skolegården vår har derfor fått en del gjerder for å ivareta sikkerheten til alle oss på skolen. Det betyr at vi får en litt mindre asfaltert skolegård, men vi har fortsatt de fine lekeplassene våre bak skolebygningene. Jeg er sikker på at vi skal klare å finne gode løsninger slik at alle får fine friminutt likevel.

Det er viktig at vi holder oss borte fra rivningsområdet, og at vi ikke går inn bak gjerdene de har satt opp. For å klare dette, må vi blant annet gå litt annerledes når vi går til og fra skolen, og til og fra Vegårsheihallen.

- Om morgenen må elevene slippes av ved Fjellheim, og gå den gruslagte veien opp forbi varmestua, bak leskuret og inn på skoleplassen ved ungdomsskolen. Denne veien benyttes også ved skoledagens ende.

- For å komme til og fra Vegårsheihallen i skoletiden, bruker elevene Skoleveien ut til Fylkesveien og følger fortau der. Dette for å unngå ferdsel ved anleggstrafikken. Elevene på barnetrinnet vil bli fulgt til og fra hallen.

På grunn av rivningsarbeidet vil det også komme noe uro den første tiden av skoleåret. Vi håper ikke dette vil gi for stor sjenanse, og mener det kan drives forsvarlig skole i byggeperioden.

Vi gleder oss til nytt skoleår, og til å se deg!

Med vennlig hilsen,
Ingunn Lund
Enhetsleder/rektor
Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring

 Vegårshei skule - Klikk for stort bilde

Sist endret 08.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering