Malte barnehender

Fra 1. januar 2018 øker prisen for full barnehageplass fra kr. 2730,- til  kr. 2910,- pr. måned. Det tas forbehold om Stortingets endelige vedtak av statsbudsjett.
 

Jonas Alaska

Risør er en av 4 kommuner som er invitert av Norsk Komponistforening og NOPA til å være med på prosjektet #spillnorsk, som går av stabelen i november i år. Sammen med Kulturskolen øst i Agder står Risør kommune sammen for et arrangementet i Risør den 18. november med gratiskonsert med blant annet Jonas Alaska. 

Kommunehus vinter

Last ned innkalling til kommunestyre tirsdag 14.11.17 kl. 18:00. 

barnefattigdom

Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser kan søke om støtte via Bufdir. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfrist: 8. desember 2017.

Engene

Vegårshei kommune selger et attraktivt areal på Engene (Ubergsmoen). Arealet kan brukes til å etablere forretning, verksted, kontor og håndverksbasert handel med mulighet for boenheter i 2. etasje (og eventuelt over). Ca. halvparten av tomten er grovplanert. Resten av tomta er råtomt, men helt flat. 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering