bøker animert liten bunke.jpg

Vi har hatt en gjennomgang av låneregler for Vegårshei bibliotek og vil fra 1. oktober sende jevnlig ut purringer med gebyr på materiale som ikke er levert innen tidsfristen.

Fosterhjem

Nå trenger vi deg som vil gjøre en forskjell for et barn i ditt nærmiljø! Akkurat nå jobber vi med å finne fosterhjem til  22 barn og unge i Aust-Agder. Kom på informasjonsmøte på Brokelandsheia (25. september) og hør hvordan du kan hjelpe.

Gravid kvinne - figur

Vi har dessverre ikke jordmor stasjonert i Åmli, Gjerstad og Vegårshei kommune for tiden – da vår dyktige jordmor Rikke Ørum sluttet etter ferien. 

bading_vegaarshei_fotokonkurranse.jpg

Vegårshei kommune har utarbeidet en folkehelseoversikt som viser helsetilstanden i befolkningen, og hva som virker positivt og negativt inn på helsen vår. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er 20. september

FV 417

I forbindelse med forarbeider før reasfaltering av fylkesveier vil det bli redusert fremkommelighet og periodevis stengt på fylkesveiene 414 og 417 fram til 15. september. 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering