Nesstranda

Planutvalget i Vegårshei kommune har den 05.06.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Nesstranda, datert 03.05.2018, ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn frem til 06.08.2018.

Vegårshei kommunehus

Last ned innkalling til kommunestyre tirsdag 19.06.18 kl. 18:00. 

piano

I forbindelse med Kulturskolens Festuke, blir det utstilling i kjelleren på kommunehuset fra 16.00 til 17.00 og konsert på forsamlingshuset kl.18.00 tirsdag den 12. juni.

 

Friluftsskole

Friluftsrådet Sør arrangerer også i år gratis friluftsskoler for barn mellom 10 og 13 år (født 2005-2008). På friluftsskolen kan barna delta på lavterskel friluftsaktiviteter.

vann

For å ivareta slokkevannsreservene må vi iverksette vanningsrestriksjoner for Myra vannverk fra og med 01.06.18.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering