Batterijakt med Prebz og Dennis

Har du lyst til å hjelpe oss med å samle inn batterier? 4. klasse ved Vegårshei skule er med på Batterijakten. Det betyr av vi er med på å redde miljøet på Vegårshei fra farlige stoffer. Vi må ha det registrert innen 29.april. 

Vegårsheihallen

Kommunen ber alle aktuelle brukere om å melde inn ønsker for treningstid for skoleåret 2018/2019. Søknad om treningstid sendes til kommunens postmottak: post@vegarshei.kommune.no innen 10.05.18. 

bøker animert liten bunke.jpg

Det er noen endringer i åpningstidene denne uken: 

Friluftsskole

Friluftsrådet Sør arrangerer også i år gratis friluftsskoler for barn mellom 10 og 13 år (født 2005-2008). På friluftsskolen kan barna delta på lavterskel friluftsaktiviteter.

fiber

Vegårshei kommune har et ambisiøst mål om bredbåndstilbud til alle kommunens innbyggere. Det planlegges å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i Vegårshei kommune også i 2018. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging. Høringsfrist 20. april 2018.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering