boksommer

Åpningstider på biblioteket i påsken; 

forsamlingshus

I henhold til pbl. § 12-8 varsles det om mindre endring av reguleringsplan Vegårshei Sentrum. Det foreslås omregulering av 130m2 areal fra bolig- til tjenesteytingsformål (forsamlingslokale) i forbindelse med Guds Menighet sine utbyggingsplaner. Frist for evt. merknader er 7. april 2017.

fiber

Vegårshei kommune har et ambisiøst mål om bredbåndstilbud til alle kommunens innbyggere. De tre siste årene har kommunen fått nærmere 2 mill i tilskudd til utbygging av fiber på Ubergsmoen, Fjordbygda, Romundstad/Haukenes og til Espeland og Langøya kretser. Vi vil også i 2017 søke om tilskudd, til videre utbygging av bredbånd i kommunen. 

13.
mars
fiber

Telenor bygger ut fiber i deler av kommunen vår; Ubergsmoen, Fjordbygda, Romundstad og Haukenes. Har du enda ikke benyttet deg av muligheten, kan du bestille via følgende webside http://info.canaldigital.no/fiber/vegaarshei/ 

Vannlilje

Lag og organisasjoner i Vegårshei kan nå søke om kulturmidler og midler fra ungdomsrådet. Søknadsfrist 07.04.17
 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering