Bredbåndsutbygging i Vegårshei kommune

Ved hjelp av tilskudd til bredbåndsutbygging fra Nkom, bygges det nå ut fiberbredbånd i deler av kommunen vår; Ubergsmoen, Fjordbygda, Romundstad og Haukenes.
Om du bor i et av områdene det nå bygges ut fiber i, kan du sende bestilling direkte til Telenor/ Canal Digital

Vegårshei kommune har også fått tilskudd til utbygging av Espeland og Langøya kretser, anbudsrunde for denne utbyggingen pågår.
 
Fiberkomiteen planlegger å søke tilskudd igjen i 2017, se egen nyhet

'

Våren 2014 fattet kommunestyret følgende vedtak:
"Kommunestyret har som målsetting at flest mulig av kommunens innbyggere skal få tilbud om bredbånd via fiber, og etablerer derfor et prosjekt med sikte på å nå dette målet."

Det er opprettet en fiberkomite som koordinerer kommunens innsats, foretar strategiske vurderinger og prioriteringer, kommuniserer med kretser og grendelag, utarbeider søknader om tilskudd til Nkom, deltar i forhandlinger og holder kontakten med aktuelle tilbydere.

Fiberkomiteen består av medlemmer oppnevnt av kommunestyret, ordfører er prosjektleder.

Nkom prioriterer tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd på egenhånd. Søknader til Nkom vektes blant annet etter dagens tilbud, kostnader ved utbygging og lokal medfinansiering i form av tilkoblingsavgift/vilje til dugnad/tilskudd. Det er derfor viktig å gjøre et grundig forarbeid for at søknaden som sendes skal nå gjennom.

Les mer om tilskuddsordningen til Nkom

 

DDA - Klikk for stort bilde Kommunen får også bistand til arbeidet av Det Digitale Agder (DDA). DDA er et samarbeidsprosjekt der alle kommunene og begge fylkeskommunene på Agder deltar.

Visjonen i dette prosjektet er å oppfylle ”den digitale allemannsretten” og regjeringens mål om at alle skal ha tilknytning til et framtidsretta bredbåndsnett.

Satsingen sees i sammenheng med det å gjøre innbyggerne klare til å ta i bruk nye samhandlingsarenaer. Samarbeid og kommunikasjon med både skole, helsevesen, trygdekontor og andre offentlige kontor - baserer seg etter hvert på kommunikasjon via bredbånd.

Les mer om prosjektet og status.

Sist endret 02.08.2017
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering