Møteinnkalling/-protokoll

Møteinnkalling og -protokoll Trykk på møtedato foran det utvalget du vil se innkalling eller protokollen til. Du finner innkallinger og protokoller fra og med januar 2013 og fortløpende fremover. 

For tilgang til sakslister og møteprotokoller fra tidligere perioder, ta kontakt med kommunen.

Møteplan

For en enkel oversikt over alle utvalg se: Møteplan for 2018 (PDF, 153 kB) 
 

Møtetider

Tirsdager er faste møtedager for kommunestyret, formannskapet, planutvalget og administrasjonsutvalget. 

Formannskapet, planutvalget og administrasjonsutvalget har møter på samme dag i møterom 2 i administrasjonsbygget. Møtene starter vanligvis kl. 08:00.

Kommunestyremøter avholdes i kommunestyresalen i administrasjonsbygget og starter kl. 18:00.

Allmenhetens innsynsrett og åpenhet

Offentleglova har bestemmelser om allmennhetens innsynsrett i kommunale dokumenter/ saksopplysninger. Hovedhensynene bak loven er tillitt til forvaltningen, rettssikkerhet og kontrollhensyn. Loven skal sikre en åpen forvaltning som styrker informasjons- og ytringsfriheten i samfunnet. For utfyllende informasjon henvises det til Rettleiar til offentleglova i menyen til høyre 

Åpenhet i kommunal forvaltning er et viktig prinsipp. Jmf. kommunelovens bestemmelser skal møter i folkevalgte organ i hovedsak være åpne, og enhver har rett til å overvære møtene (kan forekomme unntak for saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt).

Sist endret 02.01.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy

Konsulent/Arkivansvarlig
Telefon :37 17 02 16
Mobil :916 99 308
E-post :vegaeb@vegarshei.kommune.no
Tjeneste (1)
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering