Kommuneplan / kommunedelplaner

Gjennom kommuneloven og lov om planlegging og byggesaksbehandling utfører kommunen et omfattende planarbeid. Kommunen har en overordnet kommuneplan og flere kommunedelplaner:

Kommuneplan for Vegårshei kommune 2014 - 2025
Vedtatt av kommunestyret den 04.02.2014
Samfunnsdel kommuneplan Vegårshei 2014 - 2025 (PDF, 3 MB)
Arealdel (kart) kommuneplan Vegårshei 2014 - 2025 (PDF, 21 MB) 
Bestemmelser og retningslinjer kommuneplan Vegårshei 2014 - 2025 (PDF, 580 kB)
Konsekvensutredning kommuneplan Vegårshei 2014 - 2025 (PDF, 6 MB)

Kommunedelplan Sentrum
Kommunedelplan for sentrum som ble vedtatt i 2009 gjelder ikke lenger etter at kommuneplane ble vedtatt i begynnelse av 2014. Kommunedelplan for sentrum ble innarbeidet i kommuneplan 2014-2025. For Myra gjelder nå kommuneplan 2014-2025 og reguleringsplan sentrum på en mer detaljert nivå.

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2011 - 2014
Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2011 - 2014 (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan for Spredt boligbygging 2004 - 2006 (utgått)
Kommunedelplan for spredt boligbygging, tekstdel 2004 - 2006 (PDF, 198 kB)
Kommunedelplan for spredt boligbygging 2004 - 2006, oversiktskart (PDF, 956 kB)

Kommunedelplan RV416 Myra-Akland (1998)
Kommunedelplan RV416 Myra-Akland (PDF, 935 kB), tekstdel
Kommunedelplan RV416 Myra-Akland, kart (PDF, 3 MB)

Kommunedelplan for skogbruk (vedtatt 1997)
Kommunedelplan for skogbruk (PDF, 189 kB)

 

luftbilde Myra 1 - Klikk for stort bilde

Sist endret 12.01.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden

Rådgiver plan
Telefon :37 17 02 35
Mobil :945 05 716
E-post :vegcli@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering