Høring: Folkehelseoversikt Vegårshei

Vegårshei kommune har utarbeidet en folkehelseoversikt som viser helsetilstanden i befolkningen, og hva som virker positivt og negativt inn på helsen vår. Fristen for å komme med tilbakemeldinger er 20. september

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og hva som virker positivt og negativt inn på helsen vår.

Hvert fjerde år skal det utarbeides en folkehelseoversikt. Folkehelseoversikten skal gjøres allment tilgjengelig slik at frivillige organisasjoner og befolkningen får tilgang til informasjon som grunnlag for å medvirke i beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen.

Her finner du høringsutkast til folkehelseoversikten for Vegårshei kommune (klikk på denne linken) (PDF, 5 MB)

Eventuelle høringsuttalelser sendes skriftlig innen 20.09. 2017 til:
post@vegarshei.kommune.no
eller Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Folkehelseoversikten bygger på folkehelseprofilen utarbeidet av folkehelseinstituttet og annen nasjonal og lokal statistikk.

Folkehelseoversikten omfatter opplysninger og faglige vurderinger om befolkningssammensetning, oppvekst og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. (Folkehelseloven og forskrift om folkehelsen).

For øvrige spørsmål eller merknader kan det tas kontakt med planrådgiver / folkhelsekoordinator Chantal van der Linden vegcli@vegarshei.kommune.no

 

bading_vegaarshei_fotokonkurranse.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 07.09.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering