Styringskort

Enhetenes styringskort for det enkelte tjenesteområde utarbeides årlig og tar utgangspunkt i kommunens hovedmålsetning og satsingsområder, samt kommunens verdier. I det enkelte tjenesteområdes plan presenteres

  • målsettinger
  • tiltak ifht vedtatt økonomiplan og budsjett
  • Ønsket resultat
Sist endret 13.09.2017
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering