Barnehager i Vegårshei

På Vegårshei gis det tilbud om barnehageplass i to private og to kommunale barnehager. Kommunens egen barnehagedrift er organisert i en felles resultatenhet Vegårshei barnehager.

Kommunal barnehage

Vegårshei barnehage har avdeling i Myra, Tlf. 37 16 95 14 og på Ubergsmoen,
Tlf. 37 16 84 00

Enhetsleder og styrer Hildegunn Myre Dale

Vegårshei barnehage av. Myra - Klikk for stort bilde  Vegårshei barnehage avd. Ubergsmoen - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 


Private barnehager:

Ljøstadsaga Barnehage, felles avdeling 0-6 år

Styrer: Nanna L. Flaten
tlf. 37 16 96 47

Ljøstadsaga - Klikk for stort bilde

 

 

 


     

 

 

Dyrebo gårdsbarnehage, felles avdeling 0-6 år

Styrer: Elin Esperås og Kristine Simonstad
tlf. 37 16 96 49

Dyrebo gårdsbarnehage - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Felles hovedopptak og søknadsskjema:

Barnehagene i Vegårshei har felles hovedopptak med søknadsfrist 1.  mars.

Informasjon om felles barnehageopptak (PDF, 184 kB).

Det må søkes ved bruk av elektronisk søknadsskjema:

- søknadsskjema barnehageår 2018 - 2019 (gelder barnehageåroppstart fra og med 01.08.2018)

- søknadsskjema barnehageår 2017 - 2018 (gjelder inneværende barnehageår)

 

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det må søkes for hvert barnehageår. Søknadsfrist 15. juni.

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (PDF, 166 kB)

Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (DOCX, 30 kB)

Relevante lenker

- Lov om barnehager (barnehageloven)
- Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
- Rammeplan for barnehagen - temahefter
- Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
- Kvalitet i barnehagen - St. melding nr. 41 (2008-2009)
 

Sist endret 07.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Helland Sines

Barnehage og skolefaglig rådgiver
Telefon :37 17 02 10
E-post :inger.helland.sines@vegarshei.kommune.no
Tjenestebeskrivelse (1)
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering