Organisasjon

Vegårshei kommune har siden 2003 vært organisert i en to-nivå modell. Organisasjonen er administrativt ledet av rådmann Ole Petter Skjævestad, i samarbeid med kommunalsjefen Anne-Grete Glemming.

Rådmannsteamet utfører arbeidet i samarbeid med Rådmannens stab og kommunens 6 ulike resultatenheter, slik det fremgår av kommunens organisasjonskart (PDF, 183 kB). Alle enhetene finner du i menyen til venstre under tjenesteenheter.

Vegårshei kommune - et levende og inkluderende
lokalsamfunn

Vegårshei kommune er mer enn administrasjon og politikere. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, kommunale enheter og politikere, alle har vi noe å bidra med for å bidra til å være ei bygd i tråd med kommunens visjon

Kommunestyret har gjennom kommuneplanarbeidet fastsatt visjonen og kjerneverdier for Vegårshei kommune. Disse skal legges til grunn for den enkelte enhets - og medarbeideres - arbeid og virksomhet for kommunen.

Vegårshei kommunes kjerneverdier:

  • Gjensidig tillit og respekt er utgangspunkt for all samhandling.
  • Ansvar for enkeltmennesket og et inkluderende fellesskap
  • Dialog er grunnlaget for beslutninger.
  • Kunnskap er nøkkelen til gode løsninger.
  • Trivsel og glede er utgangspunkt for vekst og utvikling

Lov og forskrifter:

Kommunens virksomhet er regulert gjennom omfattende lovverk og tilhørende forskrifter. I kommunens daglige drift, saksbehandling og virksomhet skal disse legges til grunn.

Jmf. forvaltningsloven er det klageadgang på alle enkeltvedtak. Se mer om kommunens Klageutvalg.

 

Organisasjonskart (PDF, 183 kB)

Sist endret 03.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering