Søknadsskjemaer

Her finnes det mange forskjellige skjemaer og linker til skjemaer.
Mange av skjemaene er laget i PDF format.

For å kunne lese disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert .Adobe Acrobat Reader kan lastes ned her

Barnehage:

Søknad om plass - endring eller oppsigelse av barnehageplass 2017 - 2018 (gjelder inneværende år)
Søknad om plass - endring eller oppsigelse av barnehageplass 2018 - 2019 (oppstart fra 01.08.18)
Søkknadsskjema - Redusert foreldrebetaling (DOCX, 30 kB)

Skole og SFO:

Søknad om plass - endring eller oppsigelse av SFO
Søknad om fri fra undervisning

Byggesak:

Søknad om tillatelse til tiltak
Melding om tiltak
Gravemelding  (PDF, 22 kB)

PP-Tjenesten (pdf-format):

Henvisning til PP-tjeneste: barn og unge
Henvisning til PP-tjeneste: voksne
Henvisning til PP-tjeneste: grunnskole
Henvisningsskjema PP-tjeneste: system
Samtykkeerklæring (PDF, 41 kB)

PP-tjenesten (word-format)

 

Vegårsheihallen:

Søknadsskjema (PDF, 48 kB) lån/leie av Vegårsheihallen

Husbanken:

Søknad om grunnlån
Søknad om startlån - banklån
Søknad om boligtilskudd til etablering
Søkand om boligtilskudd tilpasning
Søknad om statlig bostøtte

Kultur:

Søknadsskjema for tilskudd til lag og foreninger - kulturmidler
Søknadsskjema for tilskudd til lag og foreninger - kulturmidler (DOCX, 526 kB)

Kulturskole:

Søknadsskjema Kulturskole Øst i Agder

Ledige stillinger:

Ledig stilling 

Motorferdsel i utmark:

Søknad om bruk av snøscooter i Vegårshei kommune  (PDF, 96 kB)

Helse og omsorg:

Søknad og kartleggingsskjema helse og omsorg  (PDF, 413 kB) 
Søknad og kartleggingsskjema helse og omsorg (DOCX, 39 kB)
Søknadsskjema - Hospitering hos Vegårshei kommune

Prosjekter:

Søknadsskjema for aktivitetstilbud (PDF, 57 kB)

Skatteetaten:

Flyttemelding til folkeregisteret
Øvrige skjemaer fra skatteetaten

Flere statlige skjemar:

Statens elektroniske blankettarkiv 

NAV/oppfølging:

NAV-skjemaer angående arbeid, helse, familie og pensjon
Søknadsskjema Individuell plan  (PDF, 301 kB) og samtykke erklæring individuell plan (PDF, 375 kB)

Søknadsskjema oppfølging psykisk helse og rus (DOCX, 33 kB)
Samtykke erklæring oppfølging psykisk helse og rus (DOCX, 39 kB)

Søknad om økonomisk sosialhjelp (DOCX, 59 kB)

Søknad om støttekontakt (DOC, 544 kB)

HELFO - Helseøkonomiforvaltningen:

Skjema for privatpersoner

Skogfond:

Utbetaling fra skogfond (PDF, 223 kB)

Sist endret 01.03.2018
Fant du det du lette etter?
Tjenestebeskrivelse (1)
Login for redigering Login for redigering