Åpen omsorg og helse

Enhetens ansvar er å:

  • Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
  • Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
  • Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
  • Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud.
  • Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov.
  • Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
  • Bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

Tjenestene finner du i menyen på toppen. Der kan du lese mer om tilbudet og hva du kan forvente av enheten.

Kontaktinformasjon:

- Kommuneoverlege
- Kommunelege
- Helsesøster
- Fysioterapi
- Jordmor
- Vaktrom hjemmesykepleier
- Klokkartun

bo- og omsorgssenter Vegårshei - Klikk for stort bilde

Sist endret 24.10.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Marie Isaksen

Enhetsleder Åpen omsorg og helse
Telefon :977 81 277
Mobil :977 81 277
E-post :anne.marie.isaksen@vegarshei.kommune.no

Åse Bjørkholt

Fagsykepleier
Telefon :412 13 067
E-post :Ase.Bjorkholt@vegarshei.kommune.no
Tjenestebeskrivelse (1)
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering