Helse og omsorgstjenester

NB! 01.01.18 ble enhetene Åpen omsorg og Helse og Vegårshei Bo- og Omsorgssenter slått sammen til den nye enheten Helse og Omsorg. Informasjonen for tjenestene er under omarbeiding. På denne sidne finner du informasjon om helse og omsorgstjenester.

Hjemmesykepleiehjemmehjelp, helsestasjon, jordmor, legetjeneste, fysioterapi, trygghetshybel, og bolig for brukere med utviklingshemming - Klokkartun

Enhet for helse og omsorg er ansvarlige for å:

  • Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
  • Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
  • Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
  • Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud.
  • Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov.
  • Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
  • Bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

Tjenestene finner du i menyen på toppen. Der kan du lese mer om tilbudet og hva du kan forvente av enheten.

Kontaktinformasjon:


- Kommunelege
- Helsesøster
- Fysioterapi
- Jordmor
- Vaktrom hjemmesykepleier
- Klokkartun

bo- og omsorgssenter Vegårshei - Klikk for stort bilde

Sist endret 06.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Døgnbemannet vakttelefon Hjemmesykepleien

Telefon :918 45 530
Mobil :tlf3:94500688
E-post :

VBO og omsorgstjenester Kontor

Telefon :37 17 02 50
E-post :

Marit Henriksen

Enhetsleder Helse og Omsorg
Telefon :976 29 649
E-post :marit.henriksen@vegarshei.kommune.no
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering