IKT - Samarbeid i Øst-regionen

Vegårshei kommune er vertskommune for IKT-samarbeidet i Østregionen. Gjennom samarbeidet er det etablert felles IKT-tjeneste for kommunene: Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei. Alle IKT-relaterte oppgaver skal løses gjennom samarbeidet, dette gjelder både drift, vedlikehold og innkjøp av felles programvare, servere m.m.

Alle IKT-medarbeiderne er ansatt  og lokalisert i Vegårshei kommune,. Rådmennene i de 5 kommunene utgjør et samarbeidsorgan. Samarbeidsorganet behandler og innstiller på saker, av overordnet og prinsippiell karakter, ovenfor politisk nivå i kommunene. Samarbeidsorganet behandler bl.a:

  • strategi
  • investeringsbudsjett
  • rammer for driftsbudsjett

Målsettingen for IKT-samarbeidet er å være:

  • være en drivkraft i utviklingen av kommunens service og tjenester overfor brukerne (ansatte og innbyggere)

  • effektivisere kommunenes arbeidsoppgaver

  • redusere kommunenes sårbarhet på IKT-området

  • være et attraktivt arbeidssted

Les mer m samarbeidet i Rammeplan for IKT-samarbeidet i Øst-regionen (PDF, 469 kB), eller ta kontakt med enhetsleder for utfyllende informasjon.

Vertskommuneavtale versjon 1.0 (PDF, 37 kB), med tillegg: Midlertidig avtale. (PDF, 868 kB)
 

data - Klikk for stort bilde

Sist endret 29.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Roy Arneberg

Konstituert enhetsleder
Mobil :995 57 599
E-post :roy.arneberg@ddo.no
Login for redigering Login for redigering