Kjøkken, vaskeri og renhold

Enheten kjøkken, vaskeri og renhold har tilholdssted på Vegårshei bo- og omsorgssenter (VBO). Laila Myrstad er kjøkkensjef og enhetsleder for VBO har ansvaret for enheten.

Kjøkken, vaskeri og renhold er en brukerorientert og servicevennlig enhet med høy faglig kvalitet og høy trivselsfaktor blant de ansatte.

Enheten har ansvar for all bespisning til avdelingene på VBO, samt middag til de som ønsker det i omsorgsboligene. I tillegg leverer kjøkkenet, 3 dager i uka, middag til hjemmeboende. Dette er et tilbud som gis i samarbeid med Vegårshei Frivilligsentral, der frivillige kjører ut mat til den enkelte som har bestillt.

Enheten har også ansvar for vaskeri og renhold på VBO, samt fellesarealer på omsorgsboligene. Renhold er en intern servicetjeneste for VBO.

Salg av tjenester fra kjøkken og vaskeri:

Det er mulig å bestille mat fra kjøkkenet for bygdefolk, samt lag og foreninger som skal ha møter m.m. Varierte priser etter måltid. Enheten er behjelpelig med vask av klær.
 

Sist endret 15.05.2013
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Unni M. Johansen

Enhetsleder Vegårshei bo- og omsorgssenter
Telefon :952 95 556
Mobil :952 95 556
E-post :unni.johansen@vegarshei.kommune.no

Laila Myrstad

Kjøkkensjef
Telefon :905 25 070
E-post :Laila.Myrstad@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering