Rådmannsteamet

Rådmannen har det overordnede, administrative ansvar for alt kommunestyret overlater til administrasjonen og de ansatte å utføre. Rådmannen er bindeleddet mellom kommunenspolitiske ledelse og kommunens ansatte.

Kommunestyret ved tar kommuneplanen som oppdateres løpende ved budsjett- og økonomiplan/ handlingsprogramvedtak. Planen gir overordnede føringer for rådmannens arbeid.

Rådmann er:

- øverste administrative og faglige leder (formelt ansvar) for den samlede administrasjon og tjenesteproduksjon i Vegårshei kommune
- leder og overordna for alle ansatte (personalansvar) med mindre annet er bestemt
- ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø (organisasjonsansvar)
- ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver kommunen har, slik de framgår av
kommunens organisasjons- plan- og styringsdokumenter (resultatansvar)
- ansvarlig for en effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og økonomireglementer (økonomiansvar)
- ansvarlig for en bruker- og serviceorientert utvikling av kommunens tjenester (serviceansvar)

Rådmannsteamet:

Rådmann Ole Petter Skjævestad og kommunalsjef Anne-Grete Glemming utgjør rådmannsteamet. Teamet er opptatt av å ta et felles ansvar for helheten i kommunen (administrative drifts- og utviklingsoppgaver), men har fordelt oppgavene seg imellom.

Rådmannsteamets oppgaver:

- overordnet ledelse
- overordnet planlegging: kommuneplan (12 års perspektiv), økonomiplan (4-årsperspektiv) og budsjett (1-årsperspektiv)
- dagsaktuelle saker fordeles etter den enkeltes kapasitet og kompetanse til enhver til

Kommunens ledergruppe:

I tillegg til rådmann og kommunalsjefer, defineres også kommunens enhetsledere som en del av kommunens strategiske ledelse; ledergruppa. Dette for å understreke nødvendigheten av at hele organisasjonen tenker helhetlig i tillegg til sitt definerte fagansvar. Rådmannsteamet bidrar forøvrig med viktig lederstøtte til den øvrige ledergruppa/enhetslederne.

Sist endret 15.05.2013
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ole Petter Skjævestad

Rådmann
Telefon :37 17 02 12
Mobil :957 77 273
E-post :ole.petter.skjaevestad@vegarshei.kommune.no

Anne-Grete Glemming

Kommunalsjef
Telefon :37 17 02 40
Mobil :481 94 565
E-post :Anne.Grete.Glemming@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering