Vegårshei barnehage

Enheten består av to avdelinger en i Myra sentrum og en på Ubergsmoen. Vi tilbyr barnehageplass fem dager pr. uke med oppholdstid inntil 9,5 timer pr. dag. Barnehagen er stengt 3 uker i juli måned. Barnehagen har de siste årene hatt et barnetall på til sammen ca. 60 barn. Vegårshei barnehage har 5 barnehagelærere, 10 fagarbeidere, 1 assistent og 2 lærlinger.

Barnehage avdeling Myra

Postadresse: Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
Besøkadresse: Olstadveien 10, Vegårshei (Myra)
Tlf. 37 16 95 14

Den kommunale barnehagen på Myra har to avdelinger:
- Avdeling Tusenfryd: Barn mellom 0 og 3 år.
- Avdeling Forglemmegei: Barn mellom 4 og 6 år.

Barnehage avdeling Ubergsmoen

Postadresse: Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
Besøkadresse: Grasåsliveien 22, Vegårshei (Ubergsmoen)
Tlf. 37 16 84 00

Den kommunale barnehagen på Ubergsmoen har to avdelinger:
- Avdeling Løvetann: Barn mellom 0 og 3 år.
- Avdeling Solsikke: Barn mellom 4 og 6 år.

Enhetsleder og styrer er Hildegunn Myre Dale


Opptak og søknadsskjema:
Hovedopptak foregår i mars/april. Søknadsfrist er 1. mars. Barn som får tildelt plass, beholder plassen fram til skolestart om ønskelig. Barnehagene i Vegårshei har felles hovedopptak. (Ved utfylling av elektronisk skjema må du ha barn og foresattes personnummer tilgjengelig).

Det må søkes gjennom elektronisk søknadsskjema. Se informasjon om opptak og søknadsskjema.


Relevante dokumenter:
Barnehagerute 2018/2019 (PDF, 85 kB)
Årsplan 2017/2018 (PDF, 416 kB)
Betalingssatser barnehage
Vedtekter for Vegårshei barnehage  (PDF, 291 kB)
Satsingsområder Vegårshei barnehage (PDF, 264 kB)
 

Planer og dokumenter:
Pedagogisk plan 2016-2020 (PDF, 621 kB)
Handlingsplan sammenheng barnehage og skole (PDF, 558 kB)
   - vedlegg: barnets overlevering av informasjon  (PDF, 27 kB)
   - vedlegg: samtykkeeklæring overlevering av informasjon ved overgang (PDF, 53 kB)
Syke barn i barnehagen (PDF, 99 kB) 
 

Prosjekter:

Rapport prosjekt minoritetsspråklige barn i barnehagen (14.5.2018) (PDF, 144 kB)
Rapport prosjekt minoritetsspråklige barn i barnehagen (PDF, 147 kB) (eldre)
 

Relevante linker / hjemmesider

Utdanningsdirektoratet (Udir)
SMART Oppvekst

Ta gjerne kontakt dersom du har behov for barnehageplass eller ønsker mer informasjon om barnehagen.

Vegårshei barnehage av. Myra - Klikk for stort bilde

Sist endret 11.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hildegunn Myre Dale

Enhetsleder
Telefon :37169514(Myra)/37168400(Ubergsmoen)
Mobil :404 82 651
E-post :veghmd@vegarshei.kommune.no
Barnehager i Vegårshei kommune (1)
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering