Vegårshei barnehage

Vegårshei barnehage er organisert som en egen resultatenhet i Vegårshei kommune. Barnehagen består av 3 avdelinger, to avdelinger i Myra sentrum, og en avdelingen i Grasåslia på Ubergsmoen.

Vi tilbyr barnehageplass fra 2- 5 dager pr. uke. Oppholdstid er inntil 9,5 timer pr. dag. Barnehagen er stengt inntil 3 uker i juli måned. Det avvikles 5 planleggingsdager i løpet av året, barnehagen er stengt disse dagene (se barnehageruta).

Barnehagen har fem grupper, med barn fra 0- 6 år. Barnehageåret 2016/2017 hadde vi til oppstart i august 58 barn. Per 15.01.2017 har vi 63 barn. Vegårshei barnehage har til sammen 15 fast ansatte, 2 lærlinger hvert år og 3 faste vikarer. I tillegg vil foreldre og barn treffe på 3 personer som jobber med smågrupper/ spesialpedagogiske tiltak (de jobber i hele kommunen).  

Myra

Avdeling Tusenfryd
Gruppe for barn mellom 0 og 2 år, Maur.
Gruppe for barn på 3 år, Marihøne.
   
Avdeling Forglemmegei
Gruppe for barn 4 år, Bier.
Gruppe for barn 5 år, Sommerfugl

Kartpunkt : Vegårshei barnehage, avd. Myra

 

Kart
Vegårshei barnehage, avd. Myra

Olstadveien 10

 

Ubergsmoen

Avdeling Blåbærtua
Gruppe for barn mellom 0 og 2 år, Grønn.
Gruppe for barn mellom 3 og 6 år, Blå.

Kartpunkt : Vegårshei barnehage, avd. Ubergsmoen

 

Kart
Vegårshei barnehage, avd. Ubergsmoen

Grasåsliveien 22

 

Innholdet i barnehagen:

I løpet av barnehagetida jobber vi for å gi hvert enkelt barn muligheten til å utvikle sosiale ferdigheter, god begrepsforståelse og gi barna troen på seg selv.

Det å beherske språk er grunnleggende for alt vi foretar oss, og avgjørende for at barna kan forholde seg til andre barn og voksne, og for å få venner.  Godt språk gir en rikere barndom gjennom å delta i leik, samhandle med andre og forstå. Det sosiale miljøet er svært viktig for god utvikling og læring. Vi jobber med det sosiale miljøet barna imellom, og relasjonen mellom voksne og barn.

Vi jobber med følgende tiltak for å sikre at alle barna får en god språklig og sosial utvikling, og blir inkludert og delaktige i hverdagen:

  • Samtalens betydning
  • Leik / leikemiljø
  • Smågrupper
  • Lesing - øke ordforrådet, sette ord på det en ser og utvide forståelsen
  • Strukturerte språkgrupper
  • fokus på begrepenes innhold, form og bruk         
  • Bruk av nøkkelord / konkreter

Opptak og søknadsskjema:
Hovedopptak foregår i mars/april. Søknadsfrist er 1. mars. Barn som får tildelt plass, beholder plassen fram til skolestart om ønskelig. Barnehagene i Vegårshei har felles hovedopptak. Det må søkes gjennom elektronisk søknadsskjema. Se informasjon om opptak og søknadsskjema.

Det er ikke lenger anledning til å sende inn søknader i papirversjon. Er det behov for hjelp ved utfylling av elektronisk skjema, kan det tas kontakt med resepsjonen i kommunen eller i den enkelte barnehage.

Ved utfylling av elektronisk skjema må du ha barn og foresattes personnummer tilgjengelig.

Relevante dokumenter:
Barnehagerute 2016 - 17 (PDF, 84 kB)
Barnehagerute 2017-2018 (PDF, 85 kB)
Betalingssatser barnehage
Vedtekter for Vegårshei barnehage  (PDF, 291 kB)

Årsplan 2016/2017 (PDF, 204 kB)
Pedagogisk plan 2016-2020 (PDF, 621 kB)
Handlingsplan sammenheng barnehage og skole (PDF, 558 kB)
   - vedlegg: barnets overlevering av informasjon  (PDF, 27 kB)
   - vedlegg: samtykkeeklæring overlevering av informasjon ved overgang (PDF, 53 kB)
Syke barn i barnehagen (PDF, 99 kB)

Ta gjerne kontakt dersom du har behov for barnehageplass eller ønsker mer informasjon om barnehagen.

Ansatte i de kommunale barnehagene:

personalet barnehage 16/17 - Klikk for stort bilde

Sist endret 23.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hildegunn Myre Dale

Enhetsleder
Telefon :37 16 95 14
E-post :veghmd@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering