Vegårshei skule, SFO, voksenopplæring og PPT

Enheten har ansvar for grunnskoleopplæring (1.- 10. klasse), SFO og norskopplæring for innvandrere og voksne, samt opplæring for voksne med behov for spesialundervisning, jf opplæringslova § 4A-2.

Enheten har i underkant av 300 elever, fordelt på 11 klasser.
Skolen har 32 pedagoger (et vikariat), 8 fagarbeider og 2 lærlinger.
Av funksjoner har skolen: rektor, 2 undervisningsinspektører
rådgiver, sosiallærer og kontorkonsulent

Postadresse: Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
Besøksadresse: Skoleveien 10, Vegårshei

 

Relevante linker og dokumenter:

Årshjul Vegårshei skule (PDF, 236 kB)
Opplæringslova
It's learning - læringsplattform Vegårshei skule
Skolerute
Fysisk fostring
Skoleskyss
Telefon og E-post - ansatte Vegårshei skule og SFO
Kontaktlærere for de ulike trinnene
Elevråd Vegårshei skule
Foreldrekontakter Vegårshei skule
Foreldreutvalg - FAU Vegårshei skule
Samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og brukerutvalg
Voksenopplæring
Samarbeid hjem - skole
Ordensreglement Vegårshei skule (PDF, 164 kB)
Handlingsplan mot mobbing Vegårshei skule
Permisjon - Fri utenom skolens ferier
SFO
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste - PPT (PDF, 311 kB)
Skolehelsetjeneste og sosionom

Leseprosjektet Østre Agder
Ny GIV (PDF, 69 kB) - prosjekt gjennom Aust-Agder fylkeskommune 

Vegårshei skole - Klikk for stort bilde

Sist endret 02.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingunn Lund

Enhetsleder/rektor
Telefon :37 16 86 02
Mobil :90961709
E-post :ingunn.lund@vegarshei.kommune.no
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering