Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring

Enheten har ansvar for grunnskoleopplæring (1.- 10. klasse), SFO, voksenopplæring for fremmedspråklige, og grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringslova §§ 4A-1 og 4A-2. Voksenopplæring kjøpes av Risør kommune.

Skolen har 300 elever, fordelt på 13 klasser.
Skolen har 34 pedagoger, 11 fagarbeidere og 2 lærlinger.

Av funksjoner har skolen: rektor, 2 undervisningsinspektører, spesialpedagogisk koordinator, rådgiver, sosiallærer og kontorkonsulent.

Postadresse: Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
Besøksadresse: Skoleveien 10, Vegårshei

Relevante linker og dokumenter:

Informasjon om foreldrepålogging i VismaFlyt (PDF, 204 kB)
SFO
Skolerute
Skoleskyss
Voksenopplæring
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste - PPT
Opplæringslova
Its learning - læringsplattform Vegårshei skule
 

Kontaktinformasjon

Telefon og E-post - ansatte Vegårshei skule og SFO
Kontaktlærere for de ulike trinnene
Elevråd Vegårshei skule
Foreldrekontakter Vegårshei skule
Foreldreutvalg - FAU Vegårshei skule
Samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og brukerutvalg

Planer og dokumenter

Årshjul 2017 - 2018 (PDF, 308 kB)
Plan for trygt og godt skolemiljø (PDF, 406 kB)

Søknadsskjema

Permisjon - Fri utenom skolens ferier
Søknad om SFO     -     Brukerveiledning - Hvordan søke eller endre SFO - plass? (PDF, 532 kB)
 

Leseprosjektet Østre Agder
 

Vegårshei skole - Klikk for stort bilde

Sist endret 27.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Vegårshei skule og SFO Sentralbord

Telefon :37 16 86 00
E-post :vegarshei.skule@vegarshei.kommune.no

Ingunn Lund

Enhetsleder/rektor
Telefon :37 16 86 02
Mobil :909 61 709
E-post :ingunn.lund@vegarshei.kommune.no
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering