Kommunalt eierskap

Kommunen forvalter store verdier på vegne av felleskapet. Kommunen har bl.a. aksjer i ulike selskaper, innskutt kapital i stiftelser, eiendommer, bygg og veier.

Våren 2008 behandlet kommunestyret på Vegårshei den første eierskapsmeldingen for Vegårshei kommune. Dokumentet er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens eierskap. Meldinga øker kommunestyrets bevisthet ved å setter fokus på:

  • hva kommunen eier
  • hvorfor kommunen eier
  • hvordan kommunen eier
  • virksomhetenes formål

I mars 2010 behandlet kommunestyret på nytt meldingen, gjennom en mindre rullering av dokumentet. Se mer i gjeldende eierskapsmelding for Vegårshei kommune (PDF, 2 MB).

Lenker til selskaper Vegårshei er medeier i:

Sammenslutninger og stiftelser:  


Kommunenes Sentralforbund
(KS)
Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
Vegårshei bygdetun


Sist endret 05.07.2012
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering