Kommunalt eierskap

Kommunen forvalter store verdier på vegne av felleskapet. Kommunen har bl.a. aksjer i ulike selskaper, innskutt kapital i stiftelser, eiendommer, bygg og veier.

Våren 2008 behandlet kommunestyret på Vegårshei den første eierskapsmeldingen for Vegårshei kommune. Dokumentet er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens eierskap. Meldinga øker kommunestyrets bevisthet ved å setter fokus på:

  • hva kommunen eier
  • hvorfor kommunen eier
  • hvordan kommunen eier
  • virksomhetenes formål

Den første eierskapsmeldingen for Vegårshei kommune ble som sagt utarbeidet av et politisk utvalg og vedtatt av kommunestyret i mai 2008. Meldingen er siden rullert i 2010 og i 2016. I 2016 har den skiftet navn til “Eierskap og samarbeidsløsninger i Vegårshei kommune”, og framstår nå som et mer rendyrket oppslagsverk for dette temaet. Meldingen ble behandlet i kommunestyret i 11.10.16.

Neste hovedrevisjon av meldingen følger den kommunale planstrategien, med årlige administrative oppdateringer om nødvendig. Se mer i gjeldende eierskapsmelding for Vegårshei kommune (PDF, 3 MB).

Lenker til selskaper Vegårshei er medeier i:

Sammenslutninger og stiftelser:  


Kommunenes Sentralforbund (KS)
Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
Vegårshei bygdetun

Sist endret 04.07.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering