Kommunereformprosess i Vegårshei kommune

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner

Ny kommune - utredningsverktøy - Klikk for stort bilde

Veileder - kommunereform

 

 

02.02.2016 vedtok kommunestyre (PS 12/16) at Vegårshei skulle være med i videre arbeid med å drøfte fram en eventuell intensjonsavtale mellom kommunene 6K; Vegårshei, Tvedestrand, Gjerstad, Risør og Arendal og  4K; Vegårshei, Tvedestrand, Gjerstad og Risør. Fremforhandlede utkast til avtaler legges frem for kommunestyret til behandling i juni.

Ad - hoc utvalget som er med i disse drøftingene fra Vegårshei består av:

  • Kirsten Helen Myren, SP
  • John Geir Smeland, AP
  • Kjetil Torp, KRF
  • Stian M. Færsnes, H
  • Nils Mjåvatn, FRP
  • Ole Petter Skjævestad, Rådmann
  • Kine Lorentzen, Fagforbundet(Tillitsvalgtes representant)
     
Sist endret 08.04.2016
Kommunereform
høstmorgen i sørfjorden 1

Høyre, Frp og Venstre (stortingsflertallet) inngikk 21.4.16 en avtale om nytt inntektssystem for kommunene. For Vegårshei kommune kan det bety en reduksjon på kr 3,5 – 4,6 millioner.

langs Vegår

Vegårshei kommunestyre har avsluttet prosessen rundt kommunesammenslåing med 5K-Øst.
I kommunestyret 19.4.16 ble det fattet følgende vedtak....

5K kart

Torsdag 7. april signerte ordførerne i Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Gjerstad og Risør intensjonsavtalen om kommunesammenslåing (PDF, 428 kB). Nå skal hver av kommunene behandle avtalen i sine respektive by - og kommunestyrer inne utgangen av juni. Vegårshei behandler saken i kommunestyret den 21. juni.

markblomster

Alle skog- og jordbrukere inviteres til møte på Holt landbruksskole torsdag 14. april kl. 19.00 om næringens situasjon og konsekvenser ved en eventuell kommunesammenslåing.

 

5K kart

Etter to dager med forhandlinger har 5K Øst (Vegårshei, Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Arendal) nå blitt enige om et utkast til intensjonsavtale. Det er viktig å presisere at dette er et førsteutkast som det vil bli arbeidet videre med.

Østre Agder

Rapport som viser oversikt over samarbeidet mellom 2 eller flere kommuner som hører hjemme under Østre Agder-paraplyen.

forhandlinger kommunereform

Det foregår forhandlingsmøter på politisk nivå mellom politikere fra Vegårshei, Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad (5K). Vedlagt noen dokumenter tilknyttet disse forhandlingsmøtene.

kommunereform

Vegårshei kommune inviterer til folkemøte med tema kommunereform. Alle bygdas innbyggere er velkommen til å møte på Fjellheim den 4. april kl.18 - kl.20

kommunereform

Kommunestyret i Vegårshei kommune har den 2.2.2016 vedtatt å gå inn i intensjonsdrøftinger med sikte på å avklare innhold i en eventuell intensjonsavtale både med 6K (bestående av Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, eventuelt Åmli) og 4K (bestående av Risør, Gjerstad og Tvedestrand).
 

Egdemark

Den 20. januar ble formannskapsmedlemmer, ordførere, rådmenn og tillitsvalgte fra Vegårshei, Åmli, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal kommune invitert til et møte om kommunereformen. Her ble det blant annet presentert en rapport fra rådmennenes utredning av ny kommunestruktur i vår region.

kommunereform

Nå er rapport fra rådmennenes utredning av ny kommunestruktur i vår region ferdig. Det samlede rådmannskollegiet i  kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Arendal og Åmli anbefaler at det arbeides videre med 6K alternativet.

kommunereform

Hva har Stortinget egentlig vedtatt knyttet til kommunereformen og nye oppgaver til større kommuner? Vedlagt 2 dokumenter som gir en god oversikt på hva faktisk ble vedtatt av Stortiget.

kommunereform

 Den 16. juni 2015 diskuterte kommunestyret rapport om kommuneutredningen. Det er foreløpig utredet fire alternative fremtidige kommunedannelser Vegårshei kan inngå.

kommunereform

Regjeringen foreslår 30 nye oppgaver til kommunene i meldingen som ble lagt fram den 20. mars 2015. De største skal kunne overta videregående skoler og kollektivtransport.  

jenter som danser

Her finner du interessante presentasjoner og informasjon om kommunereformen fra rådmannen i Vegårshei kommune, Aust-Agder Fylkeskommune og kommuneal- og moderniseringsdepartement.

Som følge av utredningsplikten i regjeringens kommunereform vedtok Vegårshei kommunsetyre å sette ned et Ad - hoch utvalg som skal jobbe videre med prosessen knyttet til reformen. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kjetil Torp

KRF - representant
Mobil :950 66 318
E-post :kjetil.torp@outlook.com

Anne-Grete Glemming

Kommunalsjef
Telefon :37 17 02 40
Mobil :481 94 565
E-post :Anne.Grete.Glemming@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering