Kommunesamarbeidet Østre Agder

Østre Agder er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen. De deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Samarbeidet er organisert med hjemmel i §27 i kommuneloven.

Østre Agder er et samarbeidsforum for kommunene i regionen. Det skal bidra til å samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/eller riksplan. Samarbeidet skal arbeide for å styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.

Østre Agder kan bidra til etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere kommuner knyttet til områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon der kommunene finner det formålstjenlig.

Samarbeidet stimulere til at regionen gjennomfører prosjekter for å øke kompetansen i kommunene og utvikle løsninger for levering av kommunale tjenester.

Relevante dokumenter:

- Evaluering av Østre Agder september 2017 (PDF, 371 kB)

-
Samarbeidet er regulert gjennom egne vedtekter, med hjemmel i kommunelovens §27.

-
Styret i Østre Agder vedtok felles Strategidokument - for utvikling av Østre Agder-samarbeidet (PDF, 789 (PDF, 2 MB)kB) 10. juni 2011. Kommunestyret sluttet seg til strategidokumentet 30. august 2011 (PS 102/11).

 

Se Østre Agders hjemmeside for mer informasjon

Sist endret 08.09.2017
Fant du det du lette etter?
Hjemmeside (1)
Login for redigering Login for redigering