Ordfører

Ordfører i Vegårshei kommune i perioden 2015 - 2019 er Kirsten Helen Myren (Sp).
Varaordfører er John Geir Smeland (Ap)

 

Vegårshei er en god kommune å vokse opp i og bli gammel i, med trygge miljøer og et yrende idretts- og kulturliv! 

Som ordfører ønsker jeg å bidra til at kommunen skal vokse som en attraktiv bo-kommune, og vil ha fokus på gode oppvekstsvilkår, trygg og god omsorgstjeneste, attraktive og tilgjengelige bolig- og næringstomter, samt et godt og variert kulturtilbud, for å nevne noe.

Vegårshei kommune leverer gode tjenester på mange områder allerede i dag, men som kommunens folkevalgte må vi likevel tro at alt kan forbedres og fornyes.

Jeg setter pris på å bli invitert til arbeidsplasser, grendelag, foreninger o.l for å bli enda bedre kjent med dere og hva som skjer i kommunen vår.

For å være en best mulig ordfører for kommunen, ønsker og trenger jeg innspill fra dere innbyggere. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon om du har innspill, spørsmål eller tilbakemeldinger. Det er også hyggelig med besøk på kontoret.

Vegårshei kommune – levende og inkluderende

Kirsten Helen Myren
ordfører

 


Om ordføreren

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Det vil si at hun underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.
I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med rådmannen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis hun ikke er valgt medlem.

John Geir Smeland er varaordfører i Vegårshei kommune i perioden 2015-2019. Han representerer Arbeiderpartiet og er stedfortreder for Kirsten Helen Myren de gangene det er behov for det.

Ordførerens uke

Sist endret 11.08.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kirsten Helen Myren

SP - ordfører
Telefon :37 17 02 32
Mobil :916 29 046
E-post :vegkhm@vegarshei.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering