Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som er hjemlet gjennom Kommuneloven og Hovedavtalen (som er inngått mellom partene i arbeidslivet).

Hovedavtalens intensjon er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene (arbeidsgiver og ansatte). Gjennom avtalen er det lagt til grunn et prinsipp om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for medbestemmelse.

Administrasjonsutvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

Administrasjonsutvalget perioden 2015-2019.
 

Utvalgssekretær: Anne-Grete Glemming

Sist endret 01.12.2015
Fant du det du lette etter?
Relaterte linker (1)
Login for redigering Login for redigering