Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Vegårshei kommune i alle saker som vedrører eldre. Rådet er opprettet av kommunestyret og består av fem medlemmer og fire varamedlemmer. 

Eldrerådets medlemmer 2015 - 2019.

Møteinnkallinger/-protokoller 

Hovedutvalget for oppvekt og omsorg godkjente eldrerådet som brukerråd i 2001, med hjemmel i lov av 19.11.1982 om helsetjenesten i kommunene. Rådet er talsrepresentant (ombud) for pasientene på kommunale institusjoner og har egne retninglinjer. 
Brukerrådets retningslinjer

Eldrerådets møter holdes som regel på tirsdager fra kl. 09.00 i møterom 2 i administrasjonsbygget.

Rådet møter med eldrerådene i østregionen (Gjerstad, Tvedestrand, Åmli og Risør) og samarbeider med pensjonister.

Sekretær:
Anne Helene E. Baarøy

Sist endret 01.12.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy

Konsulent/Arkivansvarlig
Telefon :37 17 02 16
Mobil :916 99 308
E-post :vegaeb@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering