Klageutvalg

Kommunestyret vedtok i sak 76/2002 å opprette et eget klageorgan i Vegårshei kommune.

Klageutvalget velges for 4 år og består av 7 medlemmer som er valgt av kommunestyret. Utvalgets oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsattt av kommunestyret. Utvalget avholder møter etter behov.

Klageutvalget i perioden 2015 - 2019.

Sist endret 03.12.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne-Grete Glemming

Kommunalsjef
Telefon :37 17 02 40
Mobil :481 94 565
E-post :Anne.Grete.Glemming@vegarshei.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering