Kommunestyret

Kommunestyrets medlemmer er valgt av bygdas innbyggere. Valgdeltakelsen er stor på Vegårshei, og ved kommunevalget høsten 2015 var det en valgdeltakelse på 73,89 %.

Kommunestyret består av 21 representanter. Ap har 6, Sp har 5, Krf har 6, H har 3 og FrP har 1 representant. Kommunestyre har det overordna ansvaret for den samla kommunale virksomheten.

Kommunestyret har delegert mange saker til administrasjonen, som de avgjør på vegne av kommunestyret. I tillegg til å tenke på ”dagen i dag” må politikerne ha fokus på strategiske målsettinger for utvikling og framtid.

Møtene er vanligvis på kveldstid tirsdager, men det er også noen dagsamlinger i løpet av året. Kommunestyret har omtrent et møte pr. måned. Det legges vekt på at kommunestyret skal være en arena der de valgte representantene skal føle felles interesse for kommunens beste, samtidig skal det føles trygt å fremstå med egen mening på tross av ulikheter og fravikende synspunkter.

Møteinnkallinger-/protokoller

Møteplan 2018 (PDF, 153 kB)

Kommunestyrets medlemmer 2015-2019

Publisert av Anne Helene E. Baarøy. Sist endret 08.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kirsten Helen Myren

SP - ordfører
Telefon :37 17 02 32
Mobil :916 29 046
E-post :vegkhm@vegarshei.kommune.no

John Geir Smeland

AP - varaordfører
Mobil :905 75 676
E-post :John.smeland@online.no
Login for redigering Login for redigering