Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden, jfr. kommunelovens §77.

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat, Temark, overtok sekretærfunksjonen til kontrollutvalget 01.07.2014. Dette lå tidligere hos fylkserevisoren i Aust - Agder fylkeskommune.

For møteplan innkallinger og protokoller kan du gå inn på Temark sine nettsider.

 

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret, og er underlagt dettes økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet.

 

Årsplan for Kontrollutvalget 2016 (kommer)

Selskapskontroll (PDF, 5 MB)

Utvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten. For nærmere informasjon om kontrollutvalget, se Forskrift for kontrollutvalg. Utvalget avholder møter i hht. fastlagt møteplan.

I perioden 2015 - 2019 består kontrollutvalget av følgende representanter:

Leder:           Helge Haugenes, KRF
Nestleder:     Bjørn Saga, AP
Medlem:        Helga Raudsandmoen SP

Varamedlemmer AP/SP

1. varamedlem: Hannelore Karlsen AP
2. varamedlem: John Peder Madsen AP

Varamedlemmer KRF/H/FRP

1. varamedlem: Inge Lines H
2. varamedlem: Camilla Saga KRF

Protokoller og møteinnkallinger etter 25.09.14 finner du på Temark sine sider.

 

Protokoller 2014

24.04.14 Møteprotokoll (PDF, 796 kB)

27.02.14 Møteprotokoll (PDF, 811 kB)

Protokoller 2013

28.11.13 Møteprotokoll (PDF, 622 kB)

24.11.13 UTGÅR

26.09.13 Møteprotokoll (PDF, 678 kB)

18.04.13 Møteprotokoll (PDF, 759 kB)

21.02.13 Møteprotokoll (PDF, 688 kB)
 

Eldre protokoller

Møteprotokoller 2012

Møteprotokoller 2011

Selskapskontroll

Forvaltningsrevisjon - kvalitet i hjemmetjenesten Okt. 2008
Oppfølging av politiske vedtak i Vegårshei kommune Sept. 2007

 

Sist endret 03.12.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering