Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for Vegårshei kommune i alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er opprettet av kommunestyret og består av fem medlemmer.

Rådets medlemmer 2015 -2019.

Møteinnkalling/-protokoller

I 2014 laget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne en informasjonsbrosjyre (PDF, 3 MB) som gikk ut til alle husstandene i kommunen.

Sekretær: Anne Helene E. Baarøy

Sist endret 01.12.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Helene Espeland Baarøy

Konsulent/Arkivansvarlig
Telefon :37 17 02 16
Mobil :916 99 308
E-post :vegaeb@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering