Viltnemnd

Viltnemnda velges for 4 år og består av 5 medlemmer som er valgt av kommunestyret.

Viltnemndas oppgaver og myndighet fremgår av retningslinjer fastsattt av kommunestyret.

Viltnemnda har møter etter behov, 3 til 4 i året. Viltnemndas medlemmer utfører i tillegg fallviltarbeid (ettersøk etter og felling/omsetning av skadd vilt m.v.) i kommunen. I forbindelse med bruken av det kommunale viltfondet, har Viltnemnda etablert et rådgivende organ, Viltforum, der også lokalt viltlag, skogeierlag og jeger- og fiskerforening er representert.

Sekretær: Helge Sines

Medlemmer av viltnemnda 2015 - 2019

Sist endret 07.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helge Sines

Skogbrukssjef
Telefon :37 17 02 13
Mobil :950 72 375
E-post :helge.sines@vegarshei.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering