Forhåndsstemmegivning

Dersom du ikke har anledning til å stemme på valgdagen, kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i perioden 10. august til 8. september 2017. Les mer.... 

I Vegårshei kommune kan du forhåndsstemme på følgende steder og tidspunkter i denne perioden:

Sted                                                                   Dato                                                Klokkeslett

Kommunehuset                                                  Mandag, tirsdag og fredag               0900 – 1500

VBO og omsorgsboligene                                  Torsdag 7.9.17                                1100 – 1300

Forhåndsstemmegivning utenfor ekspedisjon- og kontortid kan avtales ved henvendelse til kommunens ekspedisjon.

Det vil også bli anledning til å forhåndsstemme lørdag 18. august under Vegårsheidagene.

Husk legitimasjon!

 

Ambulerende forhåndsstemmegivning

Velgere som ikke kan komme til valglokalene på grunn av sykdom eller uførhet, kan søke om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, som for eksempel i eget hjem.

Dette gjøres ved å henvende seg muntlig eller skriftlig til kommunens ekspedisjon innen onsdag 6.9.17.   

      

Valgdagen

Valgdagen er mandag 11. september 2017. Personer som var folkeregistret i Vegårshei kommune 30. juni 2017 kan avgi stemme på et av disse to valglokalene i tidsrommet kl. 0800 – 2000.

  • Myra - Vegårsheihallen
  • Ubergsmoen – Tangen kretslokale                

Du kan bare stemme en gang.  Husk legitimasjon.

For mer informasjon om valget, se www.valg.no eller kontakt kommunen.

 

Stortinget - Klikk for stort bilde

Sist endret 10.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering