Beredskap og teknisk vakt

Vegårshei kommune sitt ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Ved større ulykker og lignende skal det organiseres en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker.

I noen tilfeller kan også den sivile redningstjenesten, et samarbeid mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste settes inn.

Kommunens ansvar

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon.

Vegårshei kommune arbeider for å forebygge alle typer skader og være best mulig forberedt på krisesituasjoner. Vi gjør dette i samarbeid med mange andre aktører for at innbyggerne i Vegårshei skal kunne leve i et trygt og godt lokalsamfunn.

Vegårshei kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner

Egen beredskap

Er du (u)forberedt på våtere og ville vær? Holder du brannøvelse hjemme? Hva bør du gjøre i tordenvær? Vi har samlet litt informasjon og gode tips til enkle tiltak for egenberedskap.

Aktuelle lenker:

Huskeliste ved ekstreme værforhold

Båndtvang og bålbrenningsforbud 

Melde inn skade på Telenors (linje)nett?

Aktsomhetskart for radon

Aktsomhetskart skred

Planverk:

Plan for kriseledelse i Vegårshei kommune (PDF, 2 MB)

Smittevernplan (PDF, 808 kB)

Psykososialt kriseteam

Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 506 kB)

Sikkerhetsplan for store arrangementer (XLSX, 19 kB)

Beredskap: kontaktinfo hendelsesområder
Beredskap: kontaktinfo hendelsesområder
HendelsesområderInstans/personTelefon
Medisinsk (nød)hjelpAmbulanseUtrykning 113
Kommunelege Vegårshei37 17 02 45
Legevakt Arendal (nasjonalt nr.)116 117
KriseledelseVegårshei kommune37 17 02 00
Ordfører916 29 046
Rådmann957 77 273
Kommunalsjef481 94 565
Psykososialt bistand Bo- og omsorgsenter37 17 02 50
SmitteKommunelege Vegårshei37 17 02 45
Norsk Folkehelseinstitutt22 04 26 43
Ledningsbrudd van/avløpTeknisk vakt Vegårshei950 44 634
Brøyting kommunale veierTeknisk vakt Vegårshei950 44 634
BarnevernBarneverntjeneste øst i Agder47 93 333
NAV:
Politi02800 / 112
Alarmtelefon barn og unge11 61 11
Veihjelp ved bilulykkerViking0 60 00
Falck0 22 22
Heimevernet/ForsvaretOmrådesjef Knut Aall480 085 66
www.forsvaret.no0 30 03
Fylkesmannen i Aust og Vest - AgderBeredskapsavdelingenYngve Årøy
Fylkesberedskapssjef951 36 846
Sivilforsvar Aust-AgderKjell Kvamme47 60 00 33
Aust-Agder fylkeskommunewww.austagderfk.no37 01 73 00
Miljøverndepartementet47 70 09 84
Mattilsynetwww.mattilsynet.no22 40 00 00
Agder Energi Nettwww.aenett.no0 72 72
Folkehelseinstituttetwww.fhi.no21 07 70 00
Sist endret 27.04.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne-Grete Glemming

Kommunalsjef
Telefon :37 17 02 40
Mobil :481 94 565
E-post :Anne.Grete.Glemming@vegarshei.kommune.no

Teknisk vakt Vegårshei

Telefon :950 44 634
Mobil :950 44 634
E-post :
Tjeneste (1)
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering