Innvandring og integrering

Kommunen har ansvar for bistand og oppfølging av flyktninger, dette ansvaret tilligger nå enhet NAV og Oppfølging som samarbeider tett med de øvrige tjenesteområdene i kommunen.

Vi skal:

 • tilrettelegging for bosetting
 • kartlegging, kvalifisering og oppfølging
 • voksenopplæring for fremmedsspråklige
 • utbetaling av stønad etter: Lov om sosiale tjenester og Lov om introduksjonsordning
 • koordingering internt i kommunen
 • kontakt med IMDI (tidligere UDI)
 • Kommunen samarbeider med flyktningkontorene i Åmli, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Froland om felles retningslinjer, integreringstiltak, bosetting, prosjekter etc.

Vegårshei kommune har en klar målsetting om at flyktningene raskest mulig skal bli i stand til å ivareta seg selv og egne interesser. Det er derfor et mål at de:

 • opplever å trives i Vegårshei slik at de velger å fortsatt bo i kommunen
 • gjennomgår norskopplæring og består grunnleggende språkeksamen
 • får fast arbeid etter maksimum 3 års botid
 • etablerer seg med egen bolig i løpet av 5 år

I kommunen bor det i underkant av 85 personer med flyktningebakgrunn. Bosatte flyktninger kommer fra Armenia, Somalia, Tsjetsjenia, tidligere Jugoslavia og Irak. De aller fleste er i løpet av få år etablert med jobb og egen bolig.

Vegårsheimodellen som fokuserer sterkt på dette, er etterhvert blitt en modell som flere kommuner ønsker å følge. Les mer på Distriktsenterets eller Husbankens nettsider.

Sist endret 06.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ole - Einar Seierdalen

Flyktningkonsulent
Telefon :480 50 046
E-post :Ole-Einar.Seierdalen@vegarshei.kommune.no

Trine-May Lindal

Flyktningkonsulent (tirs/tors/fred i oddetallsuke)
Telefon :954 86 388
E-post :Trine-May.Lindal@vegarshei.kommune.no

Lilit Hasratyan

Flyktningkonsulent
Telefon :916 47 305
E-post :Lilit.Hasratyan@vegarshei.kommune.no
Tjeneste (1)
Login for redigering Login for redigering