Næringsliv i Vegårshei

Eksisterende næringsliv i kommunen

Det er i dag et variert næringsliv i kommunen. Klikk her for å se på lista (PDF, 111 kB). Vær vennlig å kontakt kommunen hvis det er feil ved lista, eller hvis den trenger ajourføring.

Vegårshei næringsforening

Bedrifter, enkeltpersonsforetak og innbyggere med interesse for næringsutvikling er velkommen som medlemmer i Vegårshei næringsforening. Vegårshei Næringsforening på facebook

Kontakt nærings- eller landbruksrådgiver

Har du ønske om å starte egen næringsvirksomhet eller utvikle din eksisterende bedrift, ønsker kommunen å være en medspiller. Ring næringsrådgiver Liv Strand eller kom innom kommunehuset for en prat. Her kan du få vite mer om de ulike ordningene som finnes i systemet innen næringsutvikling, og få mulighet til å diskutere det aktuelle prosjekt.

Er prosjektet relatert til landbruksnæringen, kan du ta kontakt med landbruksrådgiveren i Tvedestrand og Vegårshei kommuner, ved henvendelse til Tvedestrand kommune.

Nyttig informasjon - nyetablering og utvikling av virksomhet

Det er mange ulike aktører og nettsteder som kan være til god hjelp for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomhet. Østre Agder og etablerersenteret IKS har samlet endel informasjon og kurstilbud på Grunderweb. Ellers finnes det mye nyttige informasjon på Innovasjon Norge sin hjemmeside. Mye nyttig informasjon om å starte og drive egen bedrift finner du på den offentlige informasjonssida altinn.

Plandokumenter

Vegårshei kommunes målsettinger for arbeidet med næringsutvikling er fastsatt gjennom ulike plandokumenter.

Kommuneplan

Kommuneplan for Vegårshei kommune (2014-2025).
Aktuelle mål her er bl.a.:

  • styrke det interkommunale samarbeidet innen næringsutvikling.
  • være en aktiv støttespiller for å øke antall bedrifter i kommunen og i regionen, og bidra til å videreutvikle næringslivet.

Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020

Den strategiske planen er et samarbeidsprosjekt mellom de åtte kommunene Risør, Gjerstad, Tvedestrand Vegårshei, Åmli, Arendal, Froland og Grimstad. Planen beskriver utfordringer og innsatsområder i regionen.

Lokale virkemidler for næringsutvikling

Regionalt næringsfond

Næringsarealer

Næringsarealer på Vegårshei

De åtte kommunene i Østre Agder (Vegårshei, Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Åmli, Arendal, Froland og Grimstad) har laget en felles næringsarealbank. Denne banken viser en oversikt over næringsarealer i hele regionen.

arealguiden.no

Næringsareal Engene på Ubergsmoen til salgs (Finn.no)

Regional statsstøtte og EØS-reglene

Det er viktig å merke seg at EØS-reglene setter grenser for hvor mye tilskudd en bedrift kan motta. Viktigst er at man holder seg innenfor maksimalgrensen for direkte støtte, fortiden er den maksimalt 200.000 euro i løpet av tre år (gjelder samlet offentlig støtte). Det ser ut til at visse deler av opplæringsstøtte og sysselsettingsstøtte ikke regnes med  denne summen.

Esso2 - Klikk for stort bilde

Sist endret 10.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Liv Strand

Rådgiver miljø og næring
Telefon :37 17 02 14
Mobil :482 58 695
E-post :veglks@vegarshei.kommune.no
Tjeneste (1)
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering