Utvikling og Prosjekter

Kommunen driver utviklingsarbeid på flere nivåer i organisasjonen. Vegårshei kommune er også involvert i regionalt og nasjonalt utviklingsarbeid. Mye av dette skjer som en del av den daglige tjenesteytingen, mens annet er organisert som tidsavgrensede prosjekt eller planprosess. En del av disse prosjektene presenteres her. Klikk på de grønne linkene for å lese mer om prosjektene.

Sist endret 07.08.2012
DDA

Ved hjelp av tilskudd til bredbåndsutbygging fra Nkom, bygges det nå ut fiberbredbånd i deler av kommunen vår; Ubergsmoen, Fjordbygda, Romundstad og Haukenes.
Om du bor i et av områdene det nå bygges ut fiber i, kan du sende bestilling direkte til Telenor/ Canal Digital

Vegårshei kommune har også fått tilskudd til utbygging av Espeland og Langøya kretser, anbudsrunde for denne utbyggingen pågår.
 
Fiberkomiteen planlegger å søke tilskudd igjen i 2017, se egen nyhet
Djuptjennhaugen

Vegårshei kommune har siden sommeren 2016 arbeidet med å oppgradere vei-, vann- og avløpsnettet for å kunne etablere boligfeltet Djuptjennhaugen IV. Boligfeltet består av 17 nye tomter, som er klargjort med vann, avløp, strøm og fiber. Boligfeltet ferdigstilles våren 2018, og vil komme for salg like etter det.

Else Marie, Gunvor og Tina

Vegårshei kommune gjennomfører i høst et prosjekt som går på hverdagsrehabilitering.

språkgruppe 3

Vegårshei kommune har over flere år arbeidet med å styrke arbeidet knyttet til minoritetsspråklige barn i barnehagen. Vi ønsker med prosjektet «Minoritetsspråklige barn i barnehagen» å gå steget videre ved å gi alle som arbeider med barn i Vegårshei kommune mer kunnskap om temaer som språk, mangfold og inkludering. 

Myra Storelva vinter

Det er planlagt å bygge et nytt renseanlegg ved siden av dagens renseanlegg. Det gamle anlegget vil være i drift frem til det nye er satt i drift, for så og bli revet like etter det. Dagens avfallsmottak vil bli på tomten til det gamle renseanlegget. 

Ljøstad

'SÅ FLINK DU ER!' Med tommel opp og smilefjes heier vi på hverandre som aldri før. Men er dette nok? Barn og voksne har godt av å få en mer konstruktiv og presis tilbakemelding. Sommerens oppfordring er ANSVARSBEVISSTHET.

inkluderende arbeidsliv

Vegårshei kommune ønsker å jobbe bevisst og strukturert med fokus på redusert fravær - og økt jobbnærvær. Kommunestyret vedtok i september 2010 å iverksette et eget prosjekt for å sette ekstra fokus på dette arbeidet. NAV og KS er viktige samarbeidspartnere.

husnummerskilt

Alle eiere og festere av bebygd eiendom i Vegårshei kommune får i de kommende ukene brev med melding om at de har fått tildelt offisiell veiadresse. 

ungdomsskole

Ny ungdomsskole på ca. 1150 m2 er under oppføring. Det nye skolebygget på ca. 1150 m2 består av 7 klasserom, 3 grupperom, et kombinert skole- og folkebibliotek, samt toaletter og diverse tekniske rom. Ferdigstilling er planlagt i uke 49, slik at bygget vil være klart til skolestart i januar 2019.

 

bo- og omsorgssenter Vegårshei

Vegårshei bo -og omsorgssenter (VBO) er snart klar til å bli tatt i bruk igjen etter utbyggingen. Flytting fra Mauråsen og tilbake til VBO starter mandag 29.08.16, og vil pågå et par uker framover. Du kan lese mer om dette i nyhetsbrev 2 2016 (PDF, 223 kB).

kirka

I forbindelse med Djuptjennhaugen IV ble det foretatt en utsprengning av tomt for ny kirkegård. Steinmassene ble benyttet i ny vei over myra inn til Djuptjennhaugen boligfelt. Opparbeiding av kirkegården er planlagt vil starte på sommer/høst 2018.

 

Ubergsfjell

Dette er et prosjekt som starter på vårparten 2018. Rådgivere engasjeres for å definere behovet og beste løsning for å sikre vannforsyningen til området Ubergsmoen.

 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering