Utvikling og Prosjekter

Kommunen driver utviklingsarbeid på flere nivåer i organisasjonen. Vegårshei kommune er også involvert i regionalt og nasjonalt utviklingsarbeid. Mye av dette skjer som en del av den daglige tjenesteytingen, mens annet er organisert som tidsavgrensede prosjekt eller planprosess. En del av disse prosjektene presenteres her. Klikk på de grønne linkene for å lese mer om prosjektene.

Sist endret 07.08.2012
DDA

Visjonen i dette prosjektet skal oppfylle ”den digitale allemannsretten” og regjeringens mål om at alle skal ha tilknytning til et framtidsretta bredbåndsnett. Prosjektet DDA – Det Digitale Agder – er nå gått over i en drifts- og oppfølgingsfase.

Else Marie, Gunvor og Tina

Vegårshei kommune gjennomfører i høst et prosjekt som går på hverdagsrehabilitering.

inkluderende arbeidsliv

Vegårshei kommune ønsker å jobbe bevisst og strukturert med fokus på redusert fravær - og økt jobbnærvær. Kommunestyret vedtok i september 2010 å iverksette et eget prosjekt for å sette ekstra fokus på dette arbeidet. NAV og KS er viktige samarbeidspartnere.

husnummerskilt

Alle eiere og festere av bebygd eiendom i Vegårshei kommune får i de kommende ukene brev med melding om at de har fått tildelt offisiell veiadresse. 

bo- og omsorgssenter Vegårshei

Vegårshei bo -og omsorgssenter (VBO) er snart klar til å bli tatt i bruk igjen etter utbyggingen. Flytting fra Mauråsen og tilbake til VBO starter mandag 29.08.16, og vil pågå et par uker framover. Du kan lese mer om dette i nyhetsbrev 2 2016 (PDF, 223 kB).

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering