Det Digitale Agder (DDA)

DDA
DDA

Visjonen i dette prosjektet skal oppfylle ”den digitale allemannsretten” og regjeringens mål om at alle skal ha tilknytning til et framtidsretta bredbåndsnett. Prosjektet DDA – Det Digitale Agder – er nå gått over i en drifts- og oppfølgingsfase.

Satsingen må sees i sammenheng med det å gjøre innbyggerne klare til å ta i bruk nye samhandlingsarenaer. Samarbeid og kommunikasjon med både skole, helsevesen, trygdekontor og andre offentlige kontor (minside) - baserer seg etter hvert på kommunikasjon via bredbånd.

Klikk her for å lese mer om prosjektet og status.

Sist endret 02.08.2012
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering