Hverdagsrehabilitering

Vegårshei kommune gjennomfører i høst et prosjekt som går på hverdagsrehabilitering.

Hva er dette?

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset og tverrfaglig rehabilitering og forebygging mens bruker bor i eget hjem.

Hvorfor?

Det skal sikre at brukeren oppnår økt funksjon og selvstendighet, kan bo hjemme så lenge som mulig og mestre de daglige oppgavene selv.

  • Hverdagsrehabilitering kan forebygge fall i funksjon der tidlig intervensjon er avgjørende.
  • Utsette behov for pleie
  • Utsette behov for sykehjemsplass

Bakgrunnen for Hverdagsrehabilitering

  • Flere eldre
  • Flere med risiko for demens, skrøpelighet og fallskader
  • Færre yrkesaktive

Team på Vegårshei

På Vegårshei jobber nå et team med hverdagsrehabilitering. Dette teamet består av:
Prosjektleder: Gunvor Nes
Ergoterapeut: Tina Johansen
Fysioterapeut: Else Marie Jonassen
Kommunelege: Tom Heistad

Hvem kan søke

Alle som har hatt et fall i funksjonsnivå og som er motiverte for å komme tilbake til tidligere funksjonsnivå.
Mestringsgruppa vil da ta et kartleggingsbesøk og vurdere tilstand/opptreningspotensiale.
 

Hvis det er noen som ønsker mer informasjon om dette prosjektet, ta kontakt på tlf. 932 21411

 

hverdagsrehabilitering - Klikk for stort bildehverdagsrehabilitering Chantal van der Linden

Sist endret 07.10.2013
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering