Minoritetsspråklige barn

Vegårshei kommune har over flere år arbeidet med å styrke arbeidet knyttet til minoritetsspråklige barn i barnehagen. Vi ønsker med prosjektet «Minoritetsspråklige barn i barnehagen» å gå steget videre ved å gi alle som arbeider med barn i Vegårshei kommune mer kunnskap om temaer som språk, mangfold og inkludering. 

Prosjektet skal legge til rette for strukturert arbeid i språkgrupper og sørge for at refleksjon over praksis knyttet til språk finner sted på alle avdelinger. På denne måten vil vi styrke våre ansatte i sitt daglige møte med barn. Vi vil benytte alle de mulighetene som ligger der hver dag til å utvikle språket og ønsker å ivareta hvert enkelt barn som menneske.

Vi ønsker at barn med annen språkbakgrunn enn norsk skal lære norsk raskest mulig, og ha like muligheter som alle barn til å utvikle seg ut i fra egne forutsetninger. Gevinsten blir at alle barn i Vegårshei får et fullverdig opplæringsspråk så tidlig som mulig i sitt utdanningsforløp.

Rapport prosjekt minoritetsspråklige barn (14.5.2018) (PDF, 144 kB)

 

språkgruppe 3 - Klikk for stort bilde

Sist endret 14.06.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering