Rullering av kommuneplan for Vegårshei

Kommunen har rullert sin kommuneplan. Oppstart var september 2012 og planen har vært ut på høring i 8 uker (til 17. januar 2014). Forslag etter høring ble behandlet av kommunestyret den 4.2.2014.
 

Sist endret 11.02.2014
Vegårshei Skole

Forslag til kommuneplan Vegårshei 2014 - 2025 ligger ut på høring og offentlig ettersyn fram til 17. januar. Høringsinnspill er offentlig og publiseres fortløpende på denne siden fram til 17. januar 2014.

Luftbilde

Mellom oppstart av planarbeid den 5. september 2012 og i dag, har det kommet inn mange innspill. Alle innspill vises her. Det er mulig å komme med innspill til 26. april 2013.

folkemøte oppvekst

Her finner du linker til alle relevante (politiske) dokumenter, referater, mediaoppslag og tidsplan ang. rullering av kommuneplanen.  

Grasåslia

I forbindelse med rullering av kommuneplanen har det vært et folkemøte om tettsted Ubergsmoen. 65 innbyggere kom til dette møtet på Vegarheim Kulturhus. Les videre for å se hva folk synes om framtidig Ubergsmoen. 

det gode liv

I forbindelse med rullering av kommuneplanen har det vært et folkemøte om strandsone. 60 besøkere kom til dette møtet som var på Vegårtun. Les videre for å se hva folk synes om bygging i strandsonene på Vegårshei. 

Esso

Mange kom til et interessant møte om næring og skogbruk på Forsamlingshuset på Vegårshei. Les videre. 

Mauråsen

På Fjellheim ble det arrangert et temamøte om bo og tettstedsutvikling. Engasjerte innbyggere og byggmestere kom til dette møtet for å diskutere dette i forbindelse med rullering av kommuneplanen. 

folkemøte oppvekst

Hva er viktig for barnas og unges framtid i Vegårshei? Mandagskveld 14. januar 2013 ble det arrangert et folkemøte om barn og unge på Vegårshei. Omtrent 70 engasjerte innbyggere, ungdommer og representanter fra lag, foreninger og organisasjoner møtet opp!

Folkehelse 11

Torsdagskveld 10. januar ble det arrangert et folkemøte om folkehelse. Omtrent 50 engasjerte innbyggere møtet opp.

hender

Varsling om planoppstart var den 03.09.2012. Samtidig vedtok kommunestyret å legge planprogram til kommuneplanens rullering ut på høring i 6 uker.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering